RolfsBild

En nysådd åker som bökats sönder av ett 10-tal vildsvin.

Året innan odlades potatis och när åkern bearbetats kom gammal potatis i dagen därför vildsvinens intersse.

På kontinenten där man har mycket vildsvin låter man grisarna rensa åkern från gammal potatis genom att lämna tid mellan första harvningen och vidare bearbetning.

På så sätt utnyttjar man grisarna så att åkern blir ren från potatis som annars skulle växa upp som ogräs i säden.

Se fler bilder här.


Tillbaka