RolfsBild

På skylten står det:

SKALL VI HA VILDSVIN FRITT I SVERIGE?? TITTA HÄR I VETET, DET ÄR VILDSVINSSKADOR!! OCH MER BLIR DET NOG, TYVÄRR!!


Tillbaka