Länk till RolfsBild
Tillbaka

1976 rymde det ett antal vildsvin från Ådahägnet strax söder om Tullgarn i Södermanland. Grisarna jagades intensivt eftersom vildsvin inte tillhörde den Svenska faunan och inte fick finnas i fritt tillstånd. De var fredlösa.
Det visade sig vara omöjligt att utrota rymlingarna så de etablerade sig i Tullgarn- Mörköområdet och i början av 1980 fanns en liten etablerad stam av vildsvin.

Bilderna på de fyra första sidorna är unika eftersom det är bilder på den första frilevande stammen vildsvin i Sverige på 300 år. Alla bilder är tagna på Tullgarn i början av 1980-talet (utom dagsbilderna på sidan 4 som är tagna i lite senare på Mörkö) då vildsvin för den vanlige Svensson var ett okänt begrepp. Från sidan 5 och framåt är det nytagna bilder från andra delar av landet.

Det berättas om en man som i mitten av 80-talet körde på ett vildsvin utanför Katrineholm. Mannen som var jägare, var säker på att det var ett vildsvin han kört på i mörkret och åkte därför till polisen för att anmäla händelsen. Men polisen trodde honom inte så han fick blåsa i ett alkoholtest.

På den tiden fanns inte dagens ljusstarka teleobjektiv och snabba filmer så det var svårt att fotografera dem. Trots en extremt ljusstark optik på 200mm och ljusstyrka 1,8 fick jag ändå pressa filmen både ett och två steg för att få några bilder och då ofta på långa tider mellan 1/8 sekund och 1 sekund. Dessutom var objektivet alldeles för kort för att få några närbilder.

Ofta såg jag grisarna ute på fälten i gryningen men så fort soluppgången började närma sig försvann de in i skogen. Detta var ett resultat av att de inte var så många och dessutom var hårt jagade i början och blev därför mycket skygga.
Trots detta fick jag bilder då och då och jag lärde mig att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Det visade sig att vildsvinen på vintern gärna länsade foderautomaterna för rådjur och på ett ställe låg de kvar vid automaten på morgonen då viltvårdaren Rune Karlsson kom med sin traktor för att fylla på. De gick undan in i tätningarna och jag hittade en öppen passage som de passerade och ställde mig i försåt där och fick några bilder i dagsljus. (Det är de första vinterbilderna på sidan 1).

För att få bilder på dem när de var aktiva på natten fick jag låna en bildförstärkare av försvaret. På den kopplade jag en kamera och kunde på så vis fotografera dem mitt i natten i potatislanden, vid foderautomaten och där jag stötte på dem.
Jag provade också några andra modeller av bildförstärkare, du kan se bilderna på sidan 4.
Vartefter vildsvinen ökade i antal ökade också möjligheterna att ta bilder och de blev också mycket mer aktiva på dagen när populationen ökade.

Under tre år från hösten 1981 till hösten 1984 gjordes en vetenskaplig undersökning av vildsvinen i området av biolog Hans Kristiansson. I utredningens sammanfattning står det bland annat att läsa följande:

I december 1980 biföll riksdagen vad jordbruksutskottet (1980/81:16) hemställt vilket innebar att “... i Stockholms län skall en mindre vildsvinsstam (50-100 djur) tills vidare få vara kvar... En utredning skall ske om bl.a. vildsvinspopulationens reproduktionstakt, skadegörelsens inriktning och omfattning samt möjligheten att genom jakt reglera beståndet... I övriga delar av Sverige skall åtgärder vidtas för att utrota vildsvinen”. Ur Hans Kristianssons slutrapport Lund 1985, VILDSVINETS BIOLOGI OCH SKADEGÖRELSE.

I forskningsprojektet ingick att fånga och märka grisar för att med hjälp av märkningen kunna iaktta dem senare. Burar för ändamålet byggdes och du hittar några bilder på sidan 1.
Det står också att vildsvinen i "övriga delar av Sverige" skall utrotas. Ja, vi vet hur det gick!
När forskningsrapporten kom, tog Riksdagen ett beslut om att vildsvinen skall få finnas i Sverige. Så nu är de inte längre fredlösa.
Tillbaka

Bildförstärkare från 1980-talet.

Bildförstärkare från försvaret som
förstärker ljuset 50 00 gånger.


Bildförstärkare VARO NOCTRON V.
Inte lika ljusstark men gjord för att sätta en kamera på.


Bildförstärkare ZEIZZ ORION 80 B2.
Under en kortare period provade jag även denna kraftfulla bildförstärkare. Zeizz. Bildexempel


Ett märkt vildsvin på Tullgarn 1983.
2 svartvita bilder till