Sid:
1
2
Länk till RolfsBild
FÅGLAR/Svanar/Knölsvan, Cygnus olor   Startsidan