Länk till RolfsBild
FÅGLAR/Lärkor/Sånglärka, Alauda arvensis   Startsidan