Alla
Duvor
Finkar, sparvar
Gäss
Hackspettar
Hönsfåglar
Kråkfåglar
Lärkor
Mesar
Rovfåglar
Svalor, seglare
Svanar
Sångare
Trastfåglar
Vadare
Vitfågel
Änder

Spårtecken

Skador på fåglar

Skvader
Länk till RolfsBild
FÅGLAR  i bokstavsordning Startsidan
Backsvala Bergfink Berguv Björktrast Blåmes
Bofink Buskskvätta Dalripa Duvhök Ejder
Enkelbeckasin Fasan Fiskgjuse Fiskmås Fisktärna
Fjällripa Fjällvråk Glada Grågäss Gråsparv
Gråtrut Gräsand Grönbena Gröngöling Gulsparv
Göktyta Havstrut Havsörn Hussvala Häger, grå häger
Hökuggla Kaja Kanadagäss Kattuggla Knölsvan
Koltrast Korp Kricka Kråka/Grå kråka Kungsfågel
Ladusvala Lappuggla Lavskrika Lövsångare Morkulla
Nötväcka Ormvråk Orre Pilfink Rapphona
Ringduva Råka Rödhake Rödvingetrast Rördrom
Sidensvans Silvertärna Skata Skogssnäppa Skrattmås
Skäggdopping Sothöna Sparvuggla Spillkråka Stare
Stork Storlom Storspov Strömstare Större hackspett
Svartvit flugsnapp.. Svärta Sånglärka Sångsvan Sädesärla
Sävsångare Talgoxe Tallbit Tamduva Tjäder
Tofsvipa Tornfalk Tornseglare Trana Törnskata
Törnsångare Vattenrall