Alla
Duvor
Finkar, sparvar
Gäss
Hackspettar
Hönsfåglar
Kråkfåglar
Lärkor
Mesar
Rovfåglar
Svalor, seglare
Svanar
Sångare
Trastfåglar
Vadare
Vitfågel
Änder
Spårtecken
Skador på fåglar
Länk till RolfsBild
FÅGLAR/Rovfåglar  Startsidan
Berguv Duvhök Fiskgjuse Fjällvråk Glada
Havsörn Hökuggla Kattuggla Lappuggla Ormvråk
Sparvuggla Tornfalk