PRISLISTA för rolfsbild.se
Gäller från augusti 2015
Skriv ut!


Köparen ansvarar för att bilder publiceras i enlighet med svensk lagstiftning och god etik. Säljaren avsäger sig allt ansvar för hur bilderna publiceras.
Bilder får användas fritt på webben i icke kommersiella sammanhang, med mitt copyrightmärke synligt.
Alla priser i kronor, exklusive moms.

REDAKTIONELLT
TIDNINGAR/TIDSKRIFTER/FÖRENINGSBLAD/KUNDTIDNINGAR
Upplaga
max
upp till
1/2-sida
upp till
1/1-sida
Uppslag/
Baksida
Framsida Runt-
omslag
5.000 400 700 1 000 1 300 1 900
50.000 700 900 1 500 1 800 2 500
100.000 900 1 100 1 700 2 000 2 700
över 100.0001 100 1 400 1 900 2 500 3 000

BÖCKER/LÄROMEDEL
Upplaga
max
upp till
1/2-sida
upp till
1/1-sida
Uppslag/
Baksida/Framsida
Runt-
omslag
5.000 400 600 900 1 200
10.000 500 700 1 000 1 300
25.000 600 800 1 100 1 500
Över 25.000 700 900 1 200 1 700
Vid större antal bilder till samma bok, begär offert.

PRESSRELEASE
Upplaga
max
100 ex500 ex1 000 ex 5 000 ex och fler
500 700 1 000 1 500


BROSCHYRER, ANNONSER, AFFISCHER
INFORMATIONSBROSCHYRER
ej kommersiellt
Upplaga
max
1/4-sida1/2-sida1/1-sida Uppslag/
Baksida
Framsida Runt-
omslag
500 400 600 800 1 100 1 500 1 900
1.000 500 700 900 1 200 1 600 2 000
5.000 600 800 1 000 1 300 1 700 2 100
10.000 800 1 000 1 2001 4001 900 2 300
50.000 1 000 1 200 1 4001 6002 100 2 500
100.000 1 300 1 500 1 7001 9002 400 2 800
Över 100.0001 6001 8002 0002 2002 7003 100

REKLAMBROSCHYRER/ÅRSREDOVISNINGAR/KATALOGER
kommersiellt
Upplaga
max
1/4-sida1/2-sida1/1-sida Uppslag/
Baksida
Framsida Runt-
omslag
500 800 1 0001 4001 900 2 400 3 100
1.000 1 1001 3001 7002 300 2 700 3 400
5.000 1 4001 6002 0002 600 3 000 3 700
10.000 1 700 2 000 2 3002 9003 300 4 000
50.000 2 100 2 400 2 7003 3003 700 4 400
100.000 2 600 2 900 3 2003 8004 200 4 900
250.000 3 100 3 400 3 7004 3004 700 5 300
Över 250.000, begär offert

ANNONSER i tidningar och tidskrifter
Kommersiellt
Upplaga
max
Upp till
1/8-sida
1/4-sida 1/2-sidaUpp till
1/1-sida
Uppslag
Baksida/Framsida
5.000 2 000 2 500 3 300 4 200 5 000
10.000 2 500 3 000 3 800 4 700 5 500
50.000 3 500 4 000 4 800 5 700 6 500
100.000 4 000 5 500 6 300 7 200 8 000
250.000 6 000 7 500 8 300 9 200 10 000
Över 250.000, begär offert

AFFISCHER/UTSTÄLLNINGAR/SKYLTAR/FOTOTAVLOR (första raden)
Ej kommersiellt
Upplaga
max
Upp till
A4
Upp till
A3
Upp till
70x100
Upp till
2mē
Upp till
5mē
Stortavla
1 500 700 1 000 1 500 2 200 3 000
10 700 900 1 200 1 700 2 400 3 200
100 1 000 1 200 1 500 2 000 2 700 3 500
1.000 1 600 1 800 2 100 2 600 3 300 3 900
Över 1.000 1 900 2 200 2 400 2 900 3 600 4 200

AFFISCHER/UTSTÄLLNINGAR/SKYLTAR - Kommersiellt
Upplaga
max
Upp till A4 Upp till A3 Upp till 70x100 Upp till 2mē Upp till 5mē Stortavla
1 1 300 1 900 2 600 3 600 4 600 6 000
10 2 800 3 400 3 900 4 900 5 900 7 500
100 4 800 5 400 5 900 7 300 8 600 10 600
500 6 900 7 500 8 200 9 300 10 600 12 600
1.000 8 400 9 000 9 700 10 800 12 100 14 100
Över 1.000, begär offert

CD-ROM/DVD/VIDEO/MULTIMEDIA/PROJEKTION/mm
För omslagsbild; se nedan under ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÄDEN
Upplaga
max
1-10 bilder11-20 bilder21-30 bilder
1 500 400 300
25 600 500 400
50 700 600 500
100 900 800 700
500 1 100 1 000 900
1.000 1 400 1 300 1 200

ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Användningsområde Upplaga max
3.000

10.000

100.000

500.000
CD/DVD/Kasett/etc. - Ej kommersiellt800 1 400 1 800 2 600

Användningsområde Upplaga max
3.000

10.000

100.000

500.000
CD/DVD/Kasett/etc. - Kommersiellt2 000 3 500 4 500 6 500

Användningsområde Upplaga max
3.000

10.000

100.000

500.000
Förpackning/Dekal
Max A6
2 5003 500 7 000 9 000
Max A5 3 3005 500 9 000 11 000

(För kollage, begär offert)Upplaga max
3.000

10.000

100.000

500.000
Vykort/Julkort/Pussel 1 500 2 000 3 000 5 000
1 bild i kalender 2 500 3 000 4 000 5 000
2-10 bilder i kalender 2 000 2 500 3 000 4 000
Fler bilder i kalender 1 500 1 800 2 200 3 000
Bordstablett 2 000 3 500 5 000 8 000