Länk till RolfsBild
LIMNISKA VÄXTER/Ålnate, Potamogeton perfoliatus  Startsidan