Länk till RolfsBild
LIMNISKA VÄXTER/Gräsnate, Potamogeton gramineus  Startsidan