Länk till RolfsBild
MARINA VÄXTER/Blåstång, Fucus vesiculosus  Startsidan