Länk till RolfsBild
OLYCKOR/Vak  Startsidan

  Bild nr: RN 950115-01
  Original: Småbildsdia
  Olycka, övning att ta sig upp ur vak med isdubbar
  Södermanland
Tillbaka

  Bild nr: RN 950115-02
  Original: Småbildsdia
  Olycka, övning att ta sig upp ur vak med isdubbar
  Södermanland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: RN 950115-03
  Original: Småbildsdia
  Olycka, övning att ta sig upp ur vak med isdubbar
  Södermanland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: RN 990126-02
  Original: Småbildsdia
  Olycka, övning att ta sig upp ur vak, Fjällnora
  Uppland
Tillbaka

  Upp