Länk till RolfsBild
RYGGRADSLÖSA.../Spretig sötvattenssvamp, Spongilla lacustris  Startsidan