Länk till RolfsBild
SKOGSBRUK/Ändträ  Startsidan

  Bild nr: 890914-01
  Original: 6x7 dia
  Massaved, Ändträ, gran
  Södermanland
Tillbaka

  Bild nr: 920326-03
  Original: 6x7 dia
  Timmer, Ändträ, tall
  Småland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 920326-04
  Original: 6x7 dia
  Timmer, Ändträ, tall
  Småland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 920326-05
  Original: 6x7 dia
  Timmer, Ändträ, gran
  Småland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 920326-01
  Original: 6x7 dia
  Timmer, Ändträ, gran
  Småland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 970511-01
  Original: 6x8 dia
  Timmer, Ändträ, gran som ruttnat inifrån
  Uppland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 920326-02
  Original: 6x7 dia
  Timmer, Ändträ, tall
  Småland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 920514-01
  Original: 6x7 dia
  Timmer, Ändträ, tall
  Södermanland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 970508-02
  Original: 6x8 dia
  Massaved, Ändträ
  Uppland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 160914-01
  Original: Digital 5472 x 3648 px,  RAW eller 57,1 mb tiff
  Timmer, Ändträ, Tall
  Södermanland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 160914-02
  Original: Digital 5472 x 3648 px,  RAW eller 57,1 mb tiff
  Timmer, Ändträ, Tall
  Södermanland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 160914-03
  Original: Digital 5472 x 3648 px,  RAW eller 57,1 mb tiff
  Timmer, Ändträ, Tall
  Södermanland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 160914-04
  Original: Digital 5472 x 3648 px,  RAW eller 57,1 mb tiff
  Timmer, Ändträ, Tall
  Södermanland
Tillbaka

  Upp

  Bild nr: 160914-05
  Original: Digital 5472 x 3648 px,  RAW eller 57,1 mb tiff
  Timmer, Ändträ, Tall
  Södermanland
Tillbaka

  Upp