Länk till RolfsBild
VATTENVÅRD/Vattenreningsverk  Startsidan
  Bild nr: RN 940807-08
  Original: 6x9 dia
  Vattenreningsverk, Ryaverken, Göteborg
  Västergötland
Tillbaka